ΣΚΟΠΟΣ:

Tο μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές με το κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του μαθήματος είναι (i) η παρουσίαση της Θεωρίας της Βαρύτητας με βάση τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και με εφαρμογές στη κατανόηση βασικών βαρυτικών φαινομένων, (ii) η παρουσίαση του Σύμπαντος και του Καθιερωμένου Κοσμολογικού Προτύπου για την περιγραφή του, και (iii) η παρουσίαση σύγχρονων ιδεών και προεκτάσεων των παραπάνω θεωριών.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΟΜΑΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

205, Κτίριο Φυσικής

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 15:00 - 17:00, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜ. Α' ΟΡ.

ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 - 17:00, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜ. Α' ΟΡ.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ.
Τηλεφωνείστε για συνάντηση στα
2810-394206 (γραφείο), 6932-708510
_

ECTS:

6

ΕΞΑΜΗΝΟ:

5ο